Zumba gold w Rudyszwałdzie

gold ruszwald326 lutego 2015r o godz. 19.30 zapraszamy zajęcia Zumba gold/senior do Świetlicy w Straży Pożarnej Rudyszwałdzie